Jontefondens insamlingsstiftelse är en stiftelse för barn och ungdomar som väntar på eller som har genomfört en organtransplantation och deras syskon. 

Jontefonden sprider glädje hos drabbade barn och ungdomar och/eller deras syskon. Verksamheten syftar till att öka livskvalitén, skapa glädje och sätta guldkant på en väldigt svår livssituation. Vad som skänker guldkant på just deras tillvaro avgör mottagaren själv. Ibland är det enklare saker som heliumballonger i taket under en sjukhusvistelse. Ibland är det lite större önskningar om tex en resa med familjen för att få komma bort för en stund och få möjligheten att uppleva något kul och att skapa minnen tillsammans.

Det är i regel långa sjukdomsförlopp och en lång väntan inför en organtransplantation. När transplantationen är genomförd har barnet fått tillbaka sitt liv, men då börjar en ny resa. Tiden efter är förenad med lågt immunförsvar sam ten tuff och lång resa med avstötningsproblematik och fortsatt oro. Utmaningarna finns även på det sociala planet med skola och kompisar eftersom de sociala kontakterna är begränsade. Under denna tid vill vi gärna stötta genom att sätta guldkant på vardagen och skapa glädje samt framtidstro.

Jontefonden är även med för att stötta föräldrarna till barnen och följer familjerna efter en guldkant. Allt för att försöka se om de behövs fler insatser från stiftelsen. Med starka och trygga föräldrar blir det gladare barn.

Vill du läsa mer om Jontefonden så hittar du oss på www.jontefonden.se