Miljöpolicy

Vi ska ständigt följa de krav som lagar, förordningar och myndigheter ställer på oss.

Miljötänkande ska därför vara en naturlig del i affärsprocessen och samordnas i hela vår verksamhet.

  • Vi ska i alla beslut, på samtliga nivåer, väga in miljöaspekten.
  • Vi kommer att ställa höga krav på våra leverantörer om hur deras verksamhet påverkar miljön.
  • Företagets ledning tillsammans med alla enskilda medarbetare ansvarar för att negativ miljöpåverkan begränsas.