En del av NTEX AB

Vi är stolt och mycket glad över att kunna tillkännage att JEK FORWARDING AB blivit en del av NTEX AB.

Genom förvärvet stärker vi vårt erbjudande av Sjö- och Flygtransporter
ytterligare och välkomnar erfarna och kompetenta medarbetare till oss.

JEK FORWARDING AB startade i Göteborg 2008. Företaget har 13 medarbetare och omsätter cirka 75 miljoner. JEK FORWARDING AB kommer att integreras i NTEX AB affärsområde Sjö och Flyg så snart som möjligt, samt flytta till vårt kontor i Göteborg.


Hård eller mjuk brexit – vad händer nu och hur påverkar det tullunionen?

Om ett avtal kan nås innan slutet av mars kommer Storbritannien att göra ett kontrollerat utträde ur EU över en 21-månadersperiod. Under denna period gäller också befintliga tullregler. Om inget avtal nås kan det istället, i värsta fall, innebära ett abrupt avslut utan övergångsperiod – hård Brexit.

CLECAT, som är den europeiska organisationen för logistik och godstransporter, har med anledning av Brexit släppt en ny rapport som avhandlar vad som händer nu. De skriver bland annat att det pågår stora mängder förbereder i Storbritannien och att bolagen en längre tid har rustat sig för en eventuell no-deal Brexit.

Den tolfte mars röstar det brittiska underhuset om utträdesavtalet ur EU. Om underhuset återigen väljer att rösta nej till förslaget kommer troligen även ett avtalslöst utträde att röstas ned. Att EU skulle pressa på för en hård Brexit bedöms som osannolikt. EU har den senaste intagit en något mer försonlig ton och det har talats om att lägga beslutet efter parlamentsomröstningen i maj.

– Den stora frågan ur transportsynvinkel är tullunionen, där förs redan nu en diskussion kring att oavsett Brexit-form kanske acceptera en tvåårig övergångsperiod. Det beror på att effekterna för godstransporter skulle bli så pass stora”, säger Göran Arkler, Transportföretagen, branschef för Transportindustriförbundet.

Storbritannien har fram till nyligen till stor del saknat egna lagar och regelverk inom tullområdet då de istället har förlitat sig på EU:s lagstiftningar. Nu har egna regelverk istället snickrats fram kring hur avgifter skulle kunna tas ut och hur gods klassificeras i händelse av en no-deal Brexit.

Den ursprungliga tanken var att Storbritanniens regelverk till stor del skulle harmonisera med det existerande EU-regelverket. Skillnaderna har dock redan börjat uppenbara sig, skriver CLECAT. Rent juridiskt övergår Storbritannien vid en hård Brexit till statusen som ett så kallat tredjeland, det vill säga ett land som står helt utanför unionen. Det skulle framför allt påverka tullunionen, skriver CLECAT som påpekar dessa punkter:

• Om en så kallad hård Brexit sker, då kommer varor som passerar in och ut ur England att omfattas av tullförpliktelse i enlighet med EU:s regelverk. CLECAT skriver att tullformaliteter då gäller, att deklarationer måste lämnas in och att tullmyndigheterna kan kräva garantier för potentiella eller befintliga tullskulder.

• Varor som förs in i EU-området från England omfattas då också av tariffer, som Common Customs Tariff (EEC No 2658/87).

• Vissa typer av varor kan också komma att omfattas av restriktioner eller förbud baserat på policys eller säkerhetsaspekter.

• Autentiseringar som AEO, Authorised Economic Operator (AEO) och liknande som syftar till att förenkla och skapa en enhetlig tullhantering inom EU, kommer inte längre att gälla inom EU om de utfärdats i Storbritannien.

• Varor vars ursprung är England och som inkluderas i andra varor som exporteras från EU och till tredje land, kommer inte längre att kvalificera sig för statusen som EU-varor.

Detta påverkar EU-baserade leverantörers förmåga att kumulera varor med ursprung i EU.

Samtidigt skulle en avtalad Brexit syfta till att stävja dessa potentiella problem, och arbete har också gjorts för att mildra effekterna av en no-deal Brexit. Detta inkluderar föreslagna förenklade procedurer för att importera gods från EU genom roll on/roll off-platser som Dover och Kanaltunneln, ett infasat system för importdeklarationer där de första sex månaderna efter en no-deal Brexit skulle vara undantagna, och att temporärt förenkla vid gränsövergångarna.

Göran Arkler menar att det nu är viktigt att bolag som påverkas av Brexit är förberedda för samtliga scenarier. Samtidigt, påtalar han, är det oklart hur situationen kommer att fortlöpa och det finns indikationer på att beslutet kan komma att skjutas på.

– Huvudbudskapet är att vi ska behålla lugnet men vara förberedda. Det finns förutsättningar för att tullunionen kan leva vidare, och det är vad även CLECAT förordar i sin rapport, avslutar Göran Arkler.

Här kan du ta del av hela rapporten och se information för respektive transportslag


-Stöd barn och ungdomar

Jontefondens insamlingsstiftelse är en stiftelse för barn och ungdomar som väntar på eller som har genomfört en organtransplantation och deras syskon. 

Jontefonden sprider glädje hos drabbade barn och ungdomar och/eller deras syskon. Verksamheten syftar till att öka livskvalitén, skapa glädje och sätta guldkant på en väldigt svår livssituation. Vad som skänker guldkant på just deras tillvaro avgör mottagaren själv. Ibland är det enklare saker som heliumballonger i taket under en sjukhusvistelse. Ibland är det lite större önskningar om tex en resa med familjen för att få komma bort för en stund och få möjligheten att uppleva något kul och att skapa minnen tillsammans.

Det är i regel långa sjukdomsförlopp och en lång väntan inför en organtransplantation. När transplantationen är genomförd har barnet fått tillbaka sitt liv, men då börjar en ny resa. Tiden efter är förenad med lågt immunförsvar sam ten tuff och lång resa med avstötningsproblematik och fortsatt oro. Utmaningarna finns även på det sociala planet med skola och kompisar eftersom de sociala kontakterna är begränsade. Under denna tid vill vi gärna stötta genom att sätta guldkant på vardagen och skapa glädje samt framtidstro.

Jontefonden är även med för att stötta föräldrarna till barnen och följer familjerna efter en guldkant. Allt för att försöka se om de behövs fler insatser från stiftelsen. Med starka och trygga föräldrar blir det gladare barn.

Vill du läsa mer om Jontefonden så hittar du oss på www.jontefonden.se

 


-Förmånsbehandling

Tänk på det här när du begär förmånsbehandling för ursprungsvaror


När du begär förmånsbehandling för ursprungsvaror behöver du styrkande handlingar som intygar varans ursprung. Vid kontroller upptäcker vi ibland fel på dessa styrkande handlingar. Därför kommer här en checklista med sådant du behöver tänka på.

Tänk på att:

    • spara ursprungsintyget i fem år.
    • spara ursprungsintyget i original, inte endast i digital form eller som kopia.
    • se till att värdegränser för deklarationer om ursprung på faktura eller annat kommersiellt dokument inte har överskridits. Exportörer som har ett särskilt tillstånd får upprätta deklarationer om ursprung oavsett ursprungsvarornas värde. Även andra exportörer får upprätta dessa om ursprungsvarornas värde i sändningen inte överstiger ett visst belopp, vanligen 6 000 euro.
    • se till att exportören har fyllt i rätt HS-nummer för varan när ”W” är angivet i fält 8 på GSP-certifikatet. Exportören anger ”W” för att tala om att varan är tillräckligt bearbetad eller behandlad för att få ursprungsstatus. Om inte HS-numret (det fyra första sifforna i varukoden) som anges efter bokstaven W överensstämmer med varans klassificering i EU, kan du inte använda ursprungsintyget för att få förmånsbehandling.
  • se till att det finns en underskrift av deklarationer om ursprung på faktura eller annat kommersiellt dokument.
  • inte begära förmånsbehandling för en större mängd än den som ursprungsintyget omfattar. Exempel: ursprungsintyget omfattar 200 t-shirts, men du har i importdeklarationen begärt förmånsbehandling för 250 t-shirts.

Läs om intyg för förmånsbehandling vid import