- En del av NTEX AB

Vi är stolt och mycket glad över att kunna tillkännage att JEK FORWARDING AB blivit en del av NTEX AB.

Genom förvärvet stärker vi vårt erbjudande av Sjö- och Flygtransporter
ytterligare och välkomnar erfarna och kompetenta medarbetare till oss.

JEK FORWARDING AB startade i Göteborg 2008. Företaget har 13 medarbetare och omsätter cirka 75 miljoner. JEK FORWARDING AB kommer att integreras i NTEX AB affärsområde Sjö och Flyg så snart som möjligt, samt flytta till vårt kontor i Göteborg.


- Stöd barn och ungdomar

Jontefondens insamlingsstiftelse är en stiftelse för barn och ungdomar som väntar på eller som har genomfört en organtransplantation och deras syskon. 

Jontefonden sprider glädje hos drabbade barn och ungdomar och/eller deras syskon. Verksamheten syftar till att öka livskvalitén, skapa glädje och sätta guldkant på en väldigt svår livssituation. Vad som skänker guldkant på just deras tillvaro avgör mottagaren själv. Ibland är det enklare saker som heliumballonger i taket under en sjukhusvistelse. Ibland är det lite större önskningar om tex en resa med familjen för att få komma bort för en stund och få möjligheten att uppleva något kul och att skapa minnen tillsammans.

Det är i regel långa sjukdomsförlopp och en lång väntan inför en organtransplantation. När transplantationen är genomförd har barnet fått tillbaka sitt liv, men då börjar en ny resa. Tiden efter är förenad med lågt immunförsvar sam ten tuff och lång resa med avstötningsproblematik och fortsatt oro. Utmaningarna finns även på det sociala planet med skola och kompisar eftersom de sociala kontakterna är begränsade. Under denna tid vill vi gärna stötta genom att sätta guldkant på vardagen och skapa glädje samt framtidstro.

Jontefonden är även med för att stötta föräldrarna till barnen och följer familjerna efter en guldkant. Allt för att försöka se om de behövs fler insatser från stiftelsen. Med starka och trygga föräldrar blir det gladare barn.

Vill du läsa mer om Jontefonden så hittar du oss på www.jontefonden.se

 


- Förmånsbehandling

Tänk på det här när du begär förmånsbehandling för ursprungsvaror


När du begär förmånsbehandling för ursprungsvaror behöver du styrkande handlingar som intygar varans ursprung. Vid kontroller upptäcker vi ibland fel på dessa styrkande handlingar. Därför kommer här en checklista med sådant du behöver tänka på.

Tänk på att:

    • spara ursprungsintyget i fem år.
    • spara ursprungsintyget i original, inte endast i digital form eller som kopia.
    • se till att värdegränser för deklarationer om ursprung på faktura eller annat kommersiellt dokument inte har överskridits. Exportörer som har ett särskilt tillstånd får upprätta deklarationer om ursprung oavsett ursprungsvarornas värde. Även andra exportörer får upprätta dessa om ursprungsvarornas värde i sändningen inte överstiger ett visst belopp, vanligen 6 000 euro.
    • se till att exportören har fyllt i rätt HS-nummer för varan när ”W” är angivet i fält 8 på GSP-certifikatet. Exportören anger ”W” för att tala om att varan är tillräckligt bearbetad eller behandlad för att få ursprungsstatus. Om inte HS-numret (det fyra första sifforna i varukoden) som anges efter bokstaven W överensstämmer med varans klassificering i EU, kan du inte använda ursprungsintyget för att få förmånsbehandling.
  • se till att det finns en underskrift av deklarationer om ursprung på faktura eller annat kommersiellt dokument.
  • inte begära förmånsbehandling för en större mängd än den som ursprungsintyget omfattar. Exempel: ursprungsintyget omfattar 200 t-shirts, men du har i importdeklarationen begärt förmånsbehandling för 250 t-shirts.

Läs om intyg för förmånsbehandling vid import