Cross-trades

Globaliseringen har gjort att handeln mellan säljare och köpare förändrats. Säljare, köpare och leverantör befinner sig kanske inte längre i samma länder, vilket innebär höga fraktkostnader.

Cross Trade är därför ett bra alternativ för att reducera fraktkostnaderna.

Istället för att föra in produkterna på Ert lager, med alla fraktkostnader det innebär och för att slippa betala importskatt, kan vi hantera sändningen direkt från Er leverantör till Er köpares lager.

Vi hanterar cross trades med sjö- och flygfrakter effektivt, tack vare vår erfarna personal och pålitliga globala agentnätverk.
Varje sändning hanteras noga och upprätthåller Er integritet efter de förutsättningar som ges oss.

Det innebär dock vissa risker som t ex att köparen får reda på vem tillverkaren är genom export dokumentation eller godsmärkning. Var därför noga med att instruera leverantören och ge oss korrekt information innan godset transporteras.

Kontakta oss för mer information.

Följande varor transporteras ALDRIG UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER
av JEK FORWARDING AB

  • Levande djur
  • Djurjakttrofeér, djurdelar såsom elfenben och hajfenor, djurrester eller animaliska biprodukter och produkter framställda som inte är avsedda för mänsklig förbrukning, förbjudna att transportera av CITES Konvention och/eller lokal lagstiftning
  • Mänskliga kvarlevor eller aska
  • Tackor (i någon ädelmetall)
  • Kontanter (nuvarande lagligt betalningsmedel)
  • Lösa ädelstenar och halvädelstenar
  • Kompletta skjutvapen, ammunition, sprängämnen/sprängladdningar
  • Illegala varor såsom förfalskade varor och droger

Om du har några tvivel om dina varor är godtagbara, vänligen kontakta oss