Försäkringar

Den som köper eller säljer varor bör, om han/hon under någon del av transporten står risken för godset, skydda sig mot ekonomiskförlust genom att köpa en varuförsäkring.

Ansvaret mellan köparen och säljaren styrs av leveransvillkoren, läs mer på Incoterms.

En varuförsäkring kan tecknas via oss eller via Ert nuvarande försäkringsbolag.

Vi samarbetar med:

Kontakta oss för mer information.