Kärnvärden

Våra kärnvärden är ryggraden i allt vi gör – basen i det som gör NTEX – både som företag och varumärke. Våra kärnvärden har funnits med oss sedan starten och kommer att finnas med oss för all framtid – de är sju till antalet och förändras alltså aldrig. NTEX seven (seas) C:s är:

CHALLENGER – UTMANARE

Vi är inte rädda för att utmana oss själva eller marknaden för att kunna erbjuda högre servicenivå med alternativa lösningar.

COMMITTED – ENGAGERADE

NTEX som företag förbinder sig att ge sina kunder bästa möjliga service. Vi skulle till med gå så långt som att säga att vi brinner för det.

CREATIVE – KREATIVA

Vi är beredda att tänka annorlunda för att lösa våra kunders logistiska utmaningar – det leder till förändrade upplägg och tankesätt, vilket i sin tur utvecklar företaget och de anställda.

CURIOUS – NYFIKNA

Som företag drivs och motiveras vi av att samarbeta med människor.

CARING – OMTÄNKSAMMA

Vi behandlar människor – både inom och utanför organisationen – med respekt. Vi tar väl hand om information och förtroenden vi fått från kunder och andra intressenter.

CONSISTENT – ALLTID HÖG SERVICENIVÅ

Vår prestation måste hålla samma höga nivå varje dag, året om. Vårt motto är att alltid minst hålla våra löften.

COMMERCIAL – AFFÄRSMÄSSIGA

Med allt det ovanstående i åtanke bör vi alltid sträva efter att stärka vår konkurrenskraft och använda företagets resurser med förstånd.