Kvalitetspolicy

JEK FORWARDING AB är ett kundorienterat och effektivt företag, som tar ett aktivt ansvar för våra kunders transporter. Vi ska hela tiden försöka utveckla och samverka tillsammans med våra kunder och leverantörer. Detta gäller så väl i uppdragsverksamhet som i våra övriga uppgifter. Vi genomför våra uppgifter kundorienterat, effektivt och med rätt kvalitet. Detta sker med utgångspunkt från våra kunders önskemål, samt kraven på säkerhet, öppenhet och förändringsförmåga inom transportbranschen.

Rätt kvalitet är att uppfylla våra kunders och övriga intressenters krav på ett sätt som skapar positiva förväntningar.

Våra ledstjärnor för vårt sätt att arbeta:

Kundfokus

 • Vi ska i alla skeden och på affärsmässiga grunder, sätta kundens förväntningar i centrum.
 • Högsta nivå när det gäller ärlighet och integritet är avgörande för att skapa lojalitet hos våra kunder.
 • Vi ska ta tillvara och utveckla medarbetarnas engagemang och kompetens.
 • Vi ska genom intern samverkan bidra till delaktighet, bra beslutsunderlag och en stimulerande arbetsmiljö.
 • Vi ska arbeta på ett sätt som har sikte på förnyelse och ständig förbättring.

JEK FORWARDING AB ska erbjuda tjänster och lösningar av hög kvalitet samt leverera mer värde till våra kunder, så att vi förtjänar deras respekt och lojalitet. Vi måste därför lyssna aktivt till våra kunder, för att verkligen förstå deras behov och sedan leverera de tjänster som kan översättas i framgång för våra kunder.

Att bli en stark samarbetspartner:

 • Att växa kontinuerligt genom att leverera tjänster och lösningar som är användbara och innebär vinster för oss och våra kunder
 • Att se förändringar i marknaden som en möjlighet att växa.
 • Att använda vinsten och vår förmåga att utveckla våra tjänster och lösningar som tillfredsställer behoven hos våra kunder.

Våra medarbetare:

JEK FORWARDING AB värderar ett aktivt och affärsmässigt ansvarstagande.
Vi vill att våra medarbetare ska ta del av företagets framgång, att ge människor möjlighet till utveckling i arbetet.

 • Vi litar på att våra medarbetare gör rätt saker och att deras insatser gör en skillnad.
 • Alla har någonting att bidra med; Det handlar inte om titel, nivå eller roll.
 • En spännande, stimulerande arbetsmiljö är avgörande för nytänkande.
 • Uppmuntra olikheter och erkänna individens bidrag samt hjälpa medarbetarna att uppnå en känsla av tillfredställelse och resultat från arbetet.
 • Vi vill ge våra medarbetare verktygen att hitta motivation.
 • Varje medarbetare ansvarar för livslångt lärande.