Sea/Air

Om det inte är så bråttom, men andra transportlösningar är för långsamma, är Sea/Air det bästa alternativet för Er. Vår Sea/Air lösning erbjuder en kostnadseffektivt alternativ mellan flygfrakt och sjöfrakt.

Den här lösningen finns först och främst för transporter från Fjärran Östern till Europa. Godset skeppas vanligtvis med båt till Dubai och flygs sedan därefter till rätt destination i Europa.

Sea/Air lösningen är 30-50% snabbare än sjöfrakt och 30-50% billigare än flygfrakt. Genom denna transportlösning drar Ni nytta av tidsbesparingar jämfört med konventionell sjötransport och ökad kostnadseffektivitet jämför med exklusiv flygfrakt. Den smidiga processen säkerställs av specialister. Vi samordnar en smidig bokning och transitprocess mellan alla närstående och ser till att dina varor når sin destionation säkert.

Kontakta oss för mer information

Följande varor transporteras ALDRIG UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER av JEK FORWARDING AB

  • Levande djur
  • Djurjakttrofeér, djurdelar såsom elfenben och hajfenor, djurrester eller animaliska biprodukter och produkter framställda som inte är avsedda för mänsklig förbrukning, förbjudna att transportera av CITES Konvention och/eller lokal lagstiftning
  • Mänskliga kvarlevor eller aska
  • Tackor (i någon ädelmetall)
  • Kontanter (nuvarande lagligt betalningsmedel)
  • Lösa ädelstenar och halvädelstenar
  • Kompletta skjutvapen, ammunition, sprängämnen/sprängladdningar
  • Illegala varor såsom förfalskade varor och droger

Om du har några tvivel om dina varor är godtagbara, vänligen kontakta oss.