Sjöfrakt

Buyer’s own consol

Gäller först och främst importgods. Om Ni har flera leverantörer som skeppar ut från en och samma hamn så kan vi samordna transporterna så att allt gods lastas i en egen container till Er.

Vi håller nära kontakt med Era leverantörer och samordnar allt inkl lastningen av container i utskeppningshamnen. Allt gods skeppas sedan som en FCL sändning till Er.

Kontakta oss för mer information