Sjöfrakt

FCL


FCL står för Full Container Load. Det innebär att Ni köper all plats i containern. Det finns tre standard containers, 20’DV, 40’DV och 40’HQ.

Vi har avtal med flertalet rederier och väljer det alternativet som passar bäst för Era transporter. Vi hjälper Er också med transport till/från hamn till/från Ert lager. Om Ni inte vill lossa alt. lasta container själva kan vi göra det på terminal i Göteborg.

Ta gärna en kontakt med oss för att diskutera vad vi kan erbjuda Er.

Kontakta oss för mer information

Följande varor transporteras ALDRIG UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER
av JEK FORWARDING AB

  • Levande djur
  • Djurjakttrofeér, djurdelar såsom elfenben och hajfenor, djurrester eller animaliska biprodukter och produkter framställda som inte är avsedda för mänsklig förbrukning, förbjudna att transportera av CITES Konvention och/eller lokal lagstiftning
  • Mänskliga kvarlevor eller aska
  • Tackor (i någon ädelmetall)
  • Kontanter (nuvarande lagligt betalningsmedel)
  • Lösa ädelstenar och halvädelstenar
  • Kompletta skjutvapen, ammunition, sprängämnen/sprängladdningar
  • Illegala varor såsom förfalskade varor och droger

Om du har några tvivel om dina varor är godtagbara, vänligen kontakta oss.