Sjöfrakt

LCL


LCL står för Less than Container Load. Det är det bästa sättet för Er som inte fyller en egen container. Ni betalar enbart för det utrymme som Ert gods tar upp i en container.

Vi lastar en container med gods från flera kunder i en och samma container. För import lossar vi sedan denna container på terminal i Göteborg. Vi ombesörjer transport till/från terminalen till/ från Ert lager.

Ta gärna en kontakt med oss för att diskutera vad vi kan erbjuda Er.

Kontakta oss för mer information

Följande varor transporteras ALDRIG UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER
av JEK FORWARDING AB

  • Levande djur
  • Djurjakttrofeér, djurdelar såsom elfenben och hajfenor, djurrester eller animaliska biprodukter och produkter framställda som inte är avsedda för mänsklig förbrukning, förbjudna att transportera av CITES Konvention och/eller lokal lagstiftning
  • Mänskliga kvarlevor eller aska
  • Tackor (i någon ädelmetall)
  • Kontanter (nuvarande lagligt betalningsmedel)
  • Lösa ädelstenar och halvädelstenar
  • Kompletta skjutvapen, ammunition, sprängämnen/sprängladdningar
  • Illegala varor såsom förfalskade varor och droger

Om du har några tvivel om dina varor är godtagbara, vänligen kontakta oss.